Kontaktní formulář

Mapa příjezdu v areálu
Po vjezdu do areálu se můžete od vrátnice KPS (KRÁLOVOPOLSKÉ) vydat buď po červeně vyznačené cestě nebo náhradní žlutě vyznačené cestě. Obě cesty Vás dovedou přímo k nám.